Výstavná činnosť ateliéru

Prieskumy

Prieskumy su verejnou prezentáciou študentských projektov, ktorá sa koná na konci každého semestra. 

BADW

BADW je skratka