Start-up Letný prieskum 2022

Start-up definujeme ako novovznikajúci projekt, firmu, či inú formu podnikateľskej aktivity. Pojem vznikol na prelome tisícročí v období prudkého rozmachu IT sektora na pomenovanie nových technologických aplikácií. 
V súčasnosti Start-up prežíva svoju renesanciu a dávno presahuje IT sektor smerom do všetkých spoločenských oblastí, dizajn a kreatívny priemysel nevynímajúc. Podstatou, ktorá definuje Start-up je inovácia prinášajúca nové kvality v hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, ekologickej, či inej oblasti spoločenského života. Môže sa jednať o službu, alebo produkt. 

Situácia okolo pojmu Start-up je v súčasnosti prinajmenšom neprehľadná. V prípade mnohých projektov je invencia zamieňaná za atraktivitu a spoločenský prínos sa minimalizuje v prospech ekonomického zisku. Stal sa symbolom slobodnej kreativity jednotlivca, v ktorej sa samotný proces sebarealizácie stáva jeho podstatou, pričom obsah je mnohokrát sekundárny, dokonca pochybný. 

       
Fenomén potreby sebarealizácie by sa na prvý pohlaď mohol zdať pozitívny a určite inšpiratívny aj z perspektívy dizajnu. Problém nastáva vtedy, keď si uvedomíme, že na úkor diverzity mnohých menovateľov hodnotu výsledku nakoniec definujú najmä ekonomické parametre. Z tohto pohľadu môžeme niektoré Start-upy považovať za spoločensky bezvýznamné ba dokonca škodlivé. Pre dizajnéra môže byť výzvou redefinovať podstatu Start-upu v intenciách súčasnej diskusie o úlohe dizajnéra v spoločnosti a zodpovedného prístupu k riešeniam, ktoré prináša. 

Cieľom je podporovať premýšľanie študentov o ich vlastnej budúcnosti. Umožňuje transformáciu ateliérovej témy do reálneho projektu, ktorý má predpoklady stať sa Start upom s kvalitným obsahom a zároveň svojim časovým rozsahom plynule rozloženým v rámci celej dĺžky štúdia dáva dostatočný priestor pre seriózny výskum a dotiahnuté výstupy. Umožňuje systematické budovanie vlastného dizajnérskeho programu, značky, ako aj spoluprác s ďalšími odborníkmi, ktorí vstupujú do procesu tvorby produktu, produktového radu alebo služby.  

Študenti: Adriána Adamová, Natália Golianová, Lenka Ingeliová, Matej Kokles, Adam Kukuc, Peter Marjak, Erika Remencová, Volodymyr Serhachov, Erik Vrábel, 

Prezentácia je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021
Index projektov