NávštevníciZimný prieskum 2019
Stratení v digitálnej dobe 

Po prekročení hranice nového teritória sme nútení vyrovnať sa s novou situáciou, interpretovať ju na základe vlastnej skúsenosti, opustiť zaužívané modely a vytvoriť si novú, často nečakanú realitu, ktorej sme schopní porozumieť.  

Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prezentujú vlastné postoje k dopadom digitálnej revolúcie. Analyzujú digitalizáciou ovplyvnenú realitu z pozície nezaujatého pozorovateľa, hoci patria ku generácii, pre ktorú je bežnou súčasťou života.  

Zoznam študentov: Kristína Dzuričková, Lenka Erd, Natália Golianová, Peter Leja, Peter Marjak, Juraj Olejár, Diana Paulová, Erika Remencová, Jakub Strbák

Index projektov