Plan B Letný prieskum 2021
Plán B, definujeme ako náhradné riešenie keď zlyháva náš pôvodný plán. Plán B prichádza na rad keď sa stane niečo nepredvídateľne a my musíme prehodnocovať, reagovať novým spôsobom. Plánu B predchádza krízový stav, ktorý generuje nové riešenia reagujúce na príčiny i možné dôsledky krízového stavu. Plán B je teda rekciou na krízu, do ktorej sa dostávame vďaka zlyhávaniu pôvodného plánu, či riešenia.  

Hoci je slovo kríza dnes zaťažené pesimizmom, v rôznych jazykoch nemá jednoznačne negatívny obsah, ale naopak veľmi bohaté významy. Tak napr. v sanskrite kríza – krí, kir – znamená odstrániť, očistiť, osvetliť, sprehľadniť. V taliančine je toto slovo spojené s postupným odstraňovaním trosky pálením. Termín teda zachytáva proces očisťovania od nepravého, aby sa ukázalo pravé. V gréčtine slovo krisis, krinein znamená jednak rozhodovanie na súde, čiže kritérium na určenie toho, čo je dobré a čo nespravodlivé. Gréčtina však ponúka aj ďalšie široké možnosti významov: kríza ako sila rozhodovania, voľba, odsúdenie, súd, riešenie, východisko, výklad, vysvetlenie atď. V latinčine označuje patologickú situáciu v chorobe, po ktorej nastáva uzdravenie alebo negatívny zlom. Čínsky piktogram pre krízu je zasa zložený z dvoch znakov či koreňov: jeden znamená šancu a druhý príležitosť. 

Krízu je preto možné vnímať ako výzvu, šancu na zmenu, prehodnocovanie, porozumenie, uvedomenie, priestor na sebapoznanie, či využitie príležitosti. 

Kríza môže prameniť z neistoty, z nedostatku, či z náhlej zmeny situácie. Kríza v tomto prípade zahŕňa čokoľvek, od osobných príčin že sme si zlomili ruku, rozviedli sa nám rodičia, ocitli sme sa v zlej finančnej situácií,  až po aktuálnu spoločenskú situáciu, v rámci ktorej sa mnohé pevné body spoločenského nastavenia nielen v sociálnej oblasti  strácajú a je potrebné hľadať nové. Na všetky tieto prejavy krízy musíme reagovať plánom B. 

Sme v situácií keď nikto z nás nevie povedať akým spôsobom bude prebiehať semester, jediné čo vieme, že musíme mať pripravený plán B, tak my pedagógovia ako aj vy študenti.  

Plán B sa v tomto smere stáva metódu pre semestrálny projekt, v rámci ktorého bude Vašou úlohou vytvoriť produkt, objekt, projekt (ktorý nemusí mať iba hmotnú podobu - môže sa jednať o napríklad návod, či službu) pre predajnú výstavu naplánovanú vo Viedenskej galérií na Február 2021.  

Plán B otvára možnosti mnohých konotácií a definícií so strany študenta - od pragmatického reagovania na priestorové, či technologické obmedzenia, až po komplexné uvažovanie o riešeniach na základe individuálnej skúsenosti, alebo na celospoločenskej úrovni.      

Študenti: Adriána Adamová, Viktória Arvayová, Kristína Dzuričková, Peter Leja, Juraj Olejár, Diana Paulová, Kristína Vavrová, Erik Vrábel, Viktor Tabiš,  
Index projektov