Volodymyr SerhachovDiplomový projekt/Letný semester 2023
Špekulatívna evolúcia

Posthumanistická vízia zóny ekologickej katastrofy a vojny. Projekt sa zameriava na uvažovanie o alternatívnej evolúcii, ktorej vizualizácia cez sériu objektov vyvoláva diskusiu o možnom ekosystéme budúcnosti Doneckej panvy (Donbasu) na východe Ukrajiny. Ide o hypotetické umelé organizmy, ktoré vznikli na hranici technogénneho a prírodného prostredia zničeného intenzívnou banskou činnosťou a ruskou agresiou. Práca je pokusom pozrieť sa na katastrofu cez prizmu možnej evolúcie života na Zemi, ktorej už človek nemusí byť hlavným aktérom. Z hľadiska dizajnu práca komunikuje reálne problémy tohto regiónu ako ukážky lokálnej apokalypsy, ktorá je varovným príbehom pre nás všetkých.