Viktória StanováTotalita/zimný semester 2023
Uniformity

Pojem totality vnímam ako jednotný celok – súhrn prvkov so vzájomnou súvislosťou. Vytvorila som objekty, ktoré charakterizuje prísna jednota materiálu, štruktúry aj výrobného procesu, prítomná vo všetkých ich jednotlivých častiach. Základný materiál je pomocou chemického procesu pokrývaný ďalším materiálom, čím vznikajú neočakávané štruktúry, tvoriace ich špecifický charakter.