Veronika MajerčíkováEvolúcia/zimný semester 2022
Reperio

Evolúciu vedomia zažívame počas celého života. Vo svojom projekte vychádzam z konfliktu persóny a jej individuálneho ja, ktorá podľa teórie C. G. Junga dôležitým spôsobom definuje našu životnú cestu. Ambivalencia vzťahu našej vonkajšej masky s jej na prvý pohľad neviditeľnou individualitou sa stáva hlavným východiskom projektu. Výsledkom je kolekcia váz, ktorá vznikla narušením technologického postupu tak, aby umožnila prienik vnútorných procesov materiálu na povrch finálnej formy.