Veronika MajerčíkováTotalita/zimný semester 2023
Accidit

Vo filozofii je totalita synonymum slova absolútno, čo je univerzálna súvislosť všetkých vecí a javov v prírode a spoločnosti. Človek potrebuje koncept absolútna, aby úspešne vydržal relativitu svojho podmieneného bytia. Avšak absolútno ako také stále pre nás zostáva viac menej neobsiahnuteľné. Vždy sa nájde niečo, čo nás napriek našim očakávaniam prekvapí. Na základe tejto myšlienky som vytvorila sériu ôsmich “identických” váz. Drobnou zmenou v technologickom procese som narúšala ich zdanlivo pevne danú formu.