Petra RybánskaSoft value/zimný semester 2022
I am not object

Projekt „I am not object“ je snahou o prebudenie toho ľudského v nás – hodnoty, kognitívne schopnosti či imagináciu, vďaka ktorým sme schopní tvoriť a vyvíjať sa. Ak tieto prostriedky nepoužívame, stávame sa iba objektami čakajúcimi na použitie. Dizajn takmer vždy pracuje direktívne. Určuje užívateľa, jeho náladu, emócie a spôsob interakcie s predmetmi. Aké by to bolo predmety používať autenticky a ich funkciu hľadať počas ich životnosti? Vplývali by na naše podvedomie a aktivovali by v nás záujem o vlastnú vnútornú hodnotu alebo by sa stali iba ďalším krátkym rozptýlením pre naše zmysly? Sme ešte schopní samostatne uvažovať bez spoliehania sa na technológie? Aj to sú otázky poukazujúce na tenkú hranicu, ktorá by mohla znamenať lepší život.

“INŠTALÁCIA VYTVÁRA IDEOVÚ HRU, KEDY SA MYŠLIENKY MENIA NA MATERIÁL A MYSEĽ JE NÁSTROJOM NA JEHO FORMOVANIE. ZOBRAZUJE STOPY PO PREDMETOCH, KTORÉ PREDSTAVUJÚ PRE KAŽDÉHO Z NÁS NIEČO INÉ. ABSTRAHOVANÍM DIZAJNU DO NEMATERIÁLNEJ PODOBY VYTVÁRAM PRIESTOR PRE REFLEXIU, A TO AJ DOSLOVA. TECHNOLÓGIOU NANÁŠANIA SKLENENÝCH GUĽÔČOK VZNIKÁ REFLEXNÁ VRSTVA VIDITEĽNÁ PO ODFOTENÍ S BLESKOM.”