Peter MarjakDiplomový projekt/Letný semester 2023
Periférie dizajnu

V diplomovej práci som sa rozhodol zúročiť svoj dlhodobý záujem o subkultúry a ich prejavy, predovšetkým punk a graffiti. Fascinujú ma opustené miesta a predmety, ktoré stoja mimo centra záujmu, s autentickým charakterom a svojskými príbehmi. Pomocou autorskej technológie lepenia špeciálne navrhnutým nástrojom spájam a reinterpretujem nájdené predmety v podobe improvizovaných objektov priamo „na mieste“ a snažím sa poukázať na ich špecifickú poetiku, inšpiratívnu pre súčasný dizajn.