Peter Marjak Návštevníci/zimný semester 2019
Let’s Play your life

Pri tvorbe tohto projektu som čerpal inšpiráciu z počítačových hier a vytvoril som „demo“ verziu virtuálnej reality, v ktorej vidíte samého seba z pohľadu tretej osoby.  Projekt  využíva vizuálne prvky počítačovej hry, ale odohráva sa v reálnom čase a priestore.