Peter MarjakSuperhrdina/letný semester 2020

Aké by to bolo

Neustále zrýchľujúci systém nás núti zanedbávať skutočné hodnoty. Mojím cieľom je vytrhnúť ľudí z bežného zrýchleného života a vyvolať v nich nejakú emóciu alebo zážitok využitím mestských prvkov hravou formou a prebudiť v nich pocit dieťaťa ktorý je v nás od istého veku potláčaný.