Peter MarjakStARTup/letný semester 2022
Čierna skrinka

Svietidlo narába s rozporuplnými emóciami, ktoré v nás vyvoláva svetlo prichádzajúce zvonka – spoza pootvorených dverí. Na jednej strane evokuje bezpečie, prítomnosť blízkych vo vedľajšej miestnosti, ale zároveň aj strach z neznáma a neistotu. Efekt ešte umocňuje animácia imitujúca pohyb „tam vonku“.