Peter LejaDiplomový projekt/letný semester 2022
Koláž ako tvorivý prístup v dizajne 

Zameraním diplomovej práce je využívanie princípu koláže a asambláže ako v analógovom, tak v digitálnom prostredí, prípadne ich kombinácie. Klasický pohľad na techniku koláže a asambláže s použitím reálnych predmetov sa v súčasnosti obohacuje o nové možnosti s využitím digitálnych knižníc a otvorených úložísk 3D modelov a textúr vo virtuálnom priestore so zapojením súčasných digitálnych technologických postupov ( 3D modelovnie, 3D tlač, 3D skenovanie, CNC frézovanie, digitálna tlač a pod. ) Cieľom je použiť pôvodné reálne a virtuálne objekty a spracovať ich formou koláže a asambláže v novom kontexte s dôrazom na vyjadrenie autorského postoja akcentujúceho rôzne súčasné spoločenské témy.