Oleksandra BakushinaDiplomový projekt/letný semester 2022
Dizajn v post-digitálnej dobe

Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám témou umelej inteligencie v post-digitálnej dobe. Skúmam vplyv tejto technológie na dizajn, na človeka-konzumenta a okolitý svet. Technológia samovzdelávacích neurónových sietí sa neustále rozvíja, a s pozitívami prichádza aj negatívny vplyv na naše životy. Umelá inteligencia o nás spracováva všetky informácie a my stále nevieme do akej miery dokáže pomocou Big Data zasahovať do systémov kontroly alebo do našej psychiky. Zámerom praktickej časti mojej diplomovej práce je sprostredkovať divákovi dôležitosť jeho spoluúčasti v danom procese. Vyvolať v človeku kritický pohlaď na situácie, kedy je umelá inteligencia využitá ako prostriedok na učenie alebo tvorenie štatistík či stereotypov. Prostredníctvom interaktívnej inštalácie sa snažím poukázať na stále rozhranie medzi našimi ľudskými vnemami a matematickou prísnosťou algoritmov snažiace sa pochopiť intuitívne procesy živých organizmov. Dávam do popredia ešte stále neodolateľnú hranicu v spontánnom konaní jednotlivca, ktoré sa častokrát ťažko analyzuje aj samotným participantom.  
foto: Darjan Hardi