Natália GolianovástARTup/letný semester 2022
NANA projekt

Ideou projektu je poskytnúť priestor na sebavyjadrenie hendikepovaným transformáciou ich nápadov do dizajnových objektov. Ide o spôsob, ako si môžu tvoriť vlastnú identitu a získať pocit, že sú rovnako dôležití pre spoločnosť ako ktokoľvek iný. Úlohou dizajnéra v tomto procese je byť nástrojom – sprostredkovateľom, ktorý im umožní zhmotniť ich predstavy a stať sa spoluautorom pri tvorbe. Objekty boli realizované v spolupráci s klientami/klientkami Zariadenia sociálnych služieb ROSA v Bratislave.

Spolupráca: Mgr.art. Petra Rybánska