Natália GolianováDiplomový projekt/Letný semester 2023
Nana
Aplikovanie dizajnérskych princípov v rámci rozvoja tvorivého potenciálu hendikepovaných.

Diplomová práca je pokračovaním projektu NANA, ktorý sa zameriava na spoluprácu dizajnéra s hendikepovanými osobami. V aktuálnej časti projektu som sa sústredila na svojho brata, ktorého dobre poznám, viem, čo ho fascinuje, k čomu má citový vzťah, aké zručnosti ovláda. Kolekciu nábytkových prvkov sme tvorili spolu ako rovnocenná
dvojica. Nosným prvkom sú farebné gumené laná a tenké gumičky, ktoré brat rád splieta do rôznych kompozícií a nachádza netradičné funkčné riešenia. Mojou úlohou bolo vytvoriť konštrukcie, kde by mohol uplatniť svoje jedinečné videnie sveta cez farby a štruktúry a vpustiť nás do svojho vnútorného prežívania radosti z tvorby. Tento spôsob spolupráce dáva hendikepovaným možnosť začleniť sa do spoločnosti, získať priestor na sebavyjadrenie a uznanie. Je to iný spôsob spoločnej tvorby, obohacujúci a inšpiratívny pre všetkých zúčastnených.