Natália GolianováNávštevníci/zimný semester 2019
Chutí vám budúcnosť?  

Vo svojom projekte tematizujem problém potravinovej bezpečnosti v budúcnosti. S touto hrozbou sme konfrontovaní len prostredníctvom digitálnych dát a grafov, ktoré nám neumožňujú hlbší zmyslový zážitok a uvedomenie si reálneho nebezpečenstva.Vytvorila som grafy, ktoré zobrazujú líniu rokov 2000/2010/2050. Pomocou nich môžeme vidieť nárast a pokles jednotlivých  zložiek dôležitých (voda, včely) a nebezpečných (pesticídy) pre človeka. Pre zintenzívnenie zážitku sú jednotlivé vrstvy grafov nielen zafarbené, ale aj chuťovo prispôsobené tomu, čo charakterizujú.Verím že touto cestou si ľudia začnú uvedomovať súvislosti a dopady environmentálnych problémov na našu budúcnosť. Nasledujúce generácie už nemusia zažiť chuť či vôňu obyčajného chleba.