Natália Goliánová Bakalársky projekt/letný semester 2021 
Cítim sa: reálne

Cieľom nie je produkt, ale človek. V bakalárskej práci sa zameriavam na vzájomné vzťahy medzi ľuďmi, ktoré sa počas covid obdobia veľmi zmenili. Ľudia sa začali ešte viac uzatvárať voči sebe a začali prikladať omnoho väčšiu vážnosť sociálnym sieťam a internetu. Podľa môjho názoru sa osobný kontakt s človekom postupne začína strácať. Na základe psychologických poznatkov bolo mojou snahou zaujať pozornosť človeka a zároveň v ňom otvoriť možnosti prekročenia svojej komfortnej zóny.