Matej KoklesDiplomový projekt/Letný semester 2023
Flip-fish návnady


Diplomová práca sa venuje vývoju nového typu modifikovateľnej návnady na dravé ryby. Má ambíciu nahradiť veľké množstvo špecializovaných návnad a dovoľuje rybárovi reagovať na aktuálne podmienky rybolovu úpravou veľkosti, tvaru, farby a ponoru. Nemenej dôležitou súčasťou projektu bola spolupráca s prof. Ing. Pavlom Alexym, PhD. CSc. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU zameraná na aplikáciu bioplastu na báze škrobu ako materiálu pre výrobu návnady. Ide o materiál, ktorý je v prírode odbúrateľný, dokonca môže vodným organizmom slúžiť ako potrava. Produkt teda spĺňa aj náročné požiadavky spojené s ochranou vôd.