Mário CoufalDomáce potreby/letný semester 2023
Memorial

Memoriál je kolekcia objektov zaoberajúca sa spomienkami a ich deformáciou a následnou rekonštrukciou. V kolekcii sa snažím zachytiť metódy ktorými sa spomienky stávajú subjektívnym obrazom emócií pomocou niekoľkých dizajnérskych a výtvarných postupov. Tými sú redukcia charakteristických prvkov objektu, takže strata jeho identity, generalizácia jeho siluety tak, aby len vágne pripomínal niečo, čo má zrejme rovnaké použitie a akési zatemnenie jeho fragmentov, cenzúra jeho charakteristických čŕt čím nastáva redukcia osobnosti. Kolekcia Memoriál opisuje a ilustruje moje vnímanie deformácie spomienok a sprevádzajúce pocity melanchólie a zároveň akceptovania toho, že každá spomienka ktorú máme je poznačená nekonečným cyklom zmeny.