Lenka IngeliováEvolúcia/zimný semester 2022
Zmysly

V súčasnej digitálnej dobe sa čoraz viac vzďaľujeme od celkového zmyslového prežívania na úkor prevažne vizuálnych podnetov. Vo svojej práci sa preto zameriavam na obrátenie našej pozornosti smerom k ostatným zmyslom. Na základe poznatkov z fyziológie vznikla séria multisenzorických objektov podporujúca okrem vizuálnej aj hmatovú, sluchovú či čuchovú skúsenosť. Objekty prostredníctvom svojej formy, farby, kvality materiálu, teploty a vône tvoria asociácie spojené s miestami, spomienkami, stimulujú zmysly a myšlienky.