Lenka IngeliováTotalita/zimný semester 2023
Cubetopia

„Totalita - Celistvosť veci alebo javu, ktorá je nespochybniteľná a nemenná“. Na základe tejto definície som pátrala po našich vnútorných totalitách. Čo je pre nás nespochybniteľné? Sú to morálne kompasy zakorenené hlboko v nás, či rýchlo tvorené názory na všetko a nič? Sú pre nás pravdivé? Je pravda objektívna? V mojej práci si kladiem tieto otázky s dôrazom na ich spochybňovanie. Je naozaj pravda to, čo vidím? Vznikol fiktívny svet. Svet kociek. Sú stále. Pravidelné. Prebývajúce na šachovnici, kde poznajú len 90 stupňový uhol a bielu. Nesmú sa pohnúť. Nesmú sa prezradiť. Nie sú ničím. Všakže? Toxické spoločenstvo popierajúce individualitu. Vedú tiché dialógy medzi sebou, no aj s nami. Odpovedajme im!