Lenka IngeliováMateriálový experiment/letný semester 2021
Bubli

Kolekcia Bubli je výsledkom hľadania autorskej technológie. Využíva vplyv vysokej teploty na rôzne materiály. Zámerom bolo dosiahnuť štruktúru bublín na ich povrchu a aplikovanie tohto princípu do funkčných objektov. Súčasťou sú aj nástroje, pomocou ktorých boli jednotlivé objekty formované do požadovaného tvaru. Autorský proces integruje aj prvok náhody, ktorá dala objektom nepredvídateľné a originálne formy.