Lenka ErdDiplomový projekt/letný semester 2021 
Don't touch

Dotyk ako podstatná zložka komunikácie s ľuďmi či predmetmi je kľúčový pre moju prácu. Komunikácia prostredníctvom dotyku, vnímanie hmatom a prežívanie daného momentu má priniesť pozitívne emócie, podstatné pre psychické zdravie človeka. Keď si s niečim vytvoríme vzťah pomocou komunikácie a hlbšieho poznávania, dokážeme vzbudiť emócie, ktoré sú pre nás prospešné a potrebné. Aplikácia hapticky príťažlivých materiálov na objektoch s kombináciou zvukového aspektu- použitia výplňových materiálov, ktoré pri pohybe s nimi vytvárajú určitý zvuk, má zaujať diváka a prilákať ho použiť objekt . Jeho mierna flexibilita umožňuje pracovať s objektom a upraviť si jeho tvar podľa vlastných potrieb, čo takisto prispieva k spokojnosti užívateľa a jeho pozitívnym emóciám. Správne pochopenie a použitie objektu vedie teda k pozitívnej skúsenosti a v konečnom dôsledku k spokojnosti. Dizajn nás nabáda k dotyku, kontaktu s ďalším materiálom, aby sme mohli prejaviť svoje emócie aj navonok.