Kristína VavrováBakalársky projekt/letný semester 2023
That girl

Vstupom digitálnych technológií do každodenného života sme konfrontovaní s mnohými zmenami, ktoré okrem iného generujú celkom inú citlivosť, či skôr znecitlivenie voči novým podobám rodových stereotypov vo virtuálnom prostredí. Mladá žena už nie je doma a nečaká na svojho manžela ani nerobí „dievčenské“ zamestnanie. Dnes mladá žena využíva svoj deň na 110%, buduje vlastný biznis, pracuje na svojom zovňajšku, študuje, cvičí a všetko zvláda so stoickým pokojom. Na prvý pohľad neškodné trendy šírené aj prostredníctvom sociálnych sietí dokážu narušiť vnímanie samého seba ako plnohodnotnej bytosti a podvedome redukujú hodnotu jednotlivca na jeho pracovnú produktivitu, či dokonalý zovňajšok.  Projekt That Girl pracuje s motívom fiktívnych produktov, ktoré sľubujú zdokonalenie čŕt tváre podľa vopred daného ideálu krásy, no v skutočnosti je výsledkom jej mechanická deformácia do pitoresknej podoby. Ironizuje prehnané nároky a spoločenský tlak na súčasnú ženu.