Kristína VavrováPlán B/letný semester 2021 
Dajme im slovo 

Aktivistický projekt „Dajme im slovo“ je primárne venovaný ženským reprodukčným právam. Zámerom je zvýšiť povedomie verejnosti o tomto probléme prostredníctvom úryvkov z autentických rozhovorov so ženami, ktorých sa to osobne dotýka. Sú umiestnené do verejného priestoru v nádeji, že oslovia čo najširšiu skupinu ľudí a vnesú do spolitizovaného problému celkom iný - ľudský rozmer. Druhá časť projektu pozostáva z malých objektov „náhodne zabudnutých” na rôznych miestach, kde na ne človek môže naraziť počas svojho bežného dňa. Objekty obsahujú odkaz na komplexnejšiu zbierku ďalších textov a informácií, s hlbším vhľadom do problému.