Kristína DzuričkováDiplomový projekt/Letný semester 2023
Svetlo

Inštalácia s názvom Svetlo je výsledkom hľadania hraníc medzi bežným životom a duchovným svetom cestou poznávania svetla z pohľadu vedy, filozofie aj teológie. Prítomné svetlo premieňa zdanlivo náhodné zoskupenie predmetov dennej spotreby na ikonické sakrálne motívy. Svetlo sa stáva mostom, ktorý prepája dualizmom rozdelený duchovný a materiálny svet. Paradox svetla je vyjadrený kontrastom spájania predmetov materiálneho sveta a farebných svetiel. Zatiaľ čo spájanie v materiálnom svete vytvára väčšie množstvo matérie, spájaním farebných svetiel vzniká jasné biele svetlo. Fyzikálne biele svetlo osvetľuje náš viditeľný svet rovnako, ako jeho prítomnosť v duchovnom význame dáva zmysel samotnému životu. Vytvorený priestor zjednocuje duchovný a materiály svet a ponúka príležitosť vnímať svetlo bez osobných bariér či zaťažujúcich doktrín.