Kristína DzuričkováBakalársky projekt/letný semester 2020

Nehraný film o dizajne

Tento projekt pozostáva z krátkeho Nehraného filmu s rozsahom 12:46min a takmer 300 stranového knižného bloku. Film je autentickým záznamom jednej večere (jedného večera). Obraz a zvuk sú nahrávané v reálnom čase. Záznamy každodenných udalostí a rozhovorov odo dňa 26.3. do 26.5.2020 sú súčasťou textu zalomeného do knižného formátu vytlačenom na priehľadných fóliach. Zámerom tohto projektu je poukázať na dizajn predmetov dennej potreby a vyzdvihnúť jeho hodnotu prostredníctvom príbehu každodennosti. Odhmotnená forma prezentácie je volená s cieľom nezobrazovať konkrétnu podobu produktu, ale vyvolať u diváka jeho subjektívne predstavy. Audiovizuálny záznam premietaný na stene a text tlačený na priehľadnej fólii zodpovedá tomuto zámeru.