Juraj OlejárBakalársky projekt/letný semester 2022
Soft shell

Kolekcia SOFTSHELL je výsledkom spolupráce s Ústavom materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Zameriava sa na skúmanie možností spracovania a následnej aplikácie penového hliníka do dizajnérskych objektov. Ťažiskom je vývoj autorského pracovného postupu, ktorý umožňuje narábať s daným materiálom v ateliérových podmienkach bez nutnosti využitia externých priemyselných technológií.  

Spolupráca: Dr. Ing. František Simančík, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV