Juraj OlejárPlan B/zimný semester 2020
Monotone

Vo svojom projekte sa zaoberám krízou vnímania času a osamelosti dnešných dní. Naše vnímanie času často závisí od zmien prostredia, v ktorom sa nachádzame a spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Absencia oboch môže zapríčiniť monotónne dni zlievajúce sa jeden do druhého, počas ktorých strácame aj sami seba. 
Projekt tvorí súbor predmetov, ktoré vyzerajú ako bežné súčasti našej domácnosti, no ich úlohou je podvedome nás upozorňovať na plynutie času,  vyvolávať v nás pocit monotónnosti a samoty. Prežívaním týchto pocitov vieme lepšie porozumieť tomu, čo je ich príčinou a ako sa s nimi každý z nás vie vysporiadať.