Jaroslava LabudováEvolúcia/zimný semester 2022
Strach

Inštalácia reflektuje nutnosť prijať svoj strach/úzkosť. Jedná sa o základnú ľudskú emóciu spojenú s existenciálnymi otázkami a pudom sebazáchovy. Inštalácia pozostáva z predmetov zbavených svojej funkčnej podstaty a konfrontuje diváka s jeho vlastnými pocitmi nedostatku, zneistenia, či úzkosti z toho, že „niečo“ nie je v poriadku.