Peter LejaDiplomový projekt/letný semester 2021 
Dizajn pre dizajn

Diplomová práca tématizuje názory bežných ľudí na produkty dnešnej doby a ich dizajn. Zameranie práce vyplynulo zo sledovania rozporov medzi skutočnými potrebami spotrebiteľov a dizajnom. Ukazuje sa, že marketing alebo image, sú dnes omnoho presvedčivejším faktorom pre kúpu, ako napríklad funkcia alebo skutočná potreba určitého produktu. Častokrát míňame financie na zbytočnosti. O zákazníka je stále menší záujem. V práca sa pokúša vcítiť sa do zákazníka, porozumieť jeho potrebám. Nehľadať riešenia pre seba, či ako to vidím osobne, ale pre zákazníka. Zahrnúť do navrhovania autenticitu laického uvažovania a ustúpiť zo svojej štandartnej cesty dizajnéra.