Erika RemencováSuperhrdina/letný semester 2020

Superhero's Office

Preberám učivo pre siedmy ročník, preosievam hlinu, venujem sa domácnosti. A čas na rolu dizajnéra prichádza až okolo desiatej večer. Moje dni postihnuté fyzickými obmedzeniami vygenerovali svet vlastnej reality.  Experiment vo forme videa zachytáva proces tvorby, ktorá sa viaže na skutočnosti aktuálnej situácie.