Erika Remencová Bakalársky projekt/letný semester 2021 
Hmatateľný digitalizmus

Moja záverečná práca nesie názov Hmatateľný digitalizmus. Názov vystihuje spôsob, s ktorým pracujem. Transformujem digitálne prístupy do fyzickej podoby. Ako hlavné východiská som si zvolila filtre na sociálnych sieťach, algoritmus a fyzickú manipuláciu s technológiou. Ku každej z týchto troch častí som vytvorila fyzický objekt znázorňujúci daný prístup.
Sociálne siete a filtre som znázornila pomocou boxu so zdrojom svetla, do ktorého je možné vkladať transparentné časti s potlačou. Presvecovaný obraz sa premieta na osobu a tým mení jej výraz.
V druhej časti som sa venovala zhmotneniu algoritmu ako princípu zobrazovania informácií viazaných na naše vyhľadávanie. Tento princíp som zhmotnila pomocou okuliarov nesúcich
farebné filtre. Výber užívateľa konkrétnych okuliarov mu poskytuje pohľad len v určitom spektre farieb. Zároveň pripájam obraz, ktorý je tvorený tak, aby jednotlivé okuliare zobrazovali len určitý obsah znázornený konkrétnou farbou. A poslednou časťou je znázornenie fyzickej manipulácie s technológiou. Pri používaní technológie vytvárame opakované pohyby, ktoré moja práca zachytáva jednoduchým
spôsobom. Väčšina ľudí používa pri práci s počítačom myš. Vytvorila som prípravok s perom upevneným na myš, ktorý počas práce zaznamenáva pohyb ruky. Po dokončení práce môžeme vidieť vzniknutú trasu.
Cieľom mojej bakalárskej práce je zhmotnenie digitálnych prvkov, ktoré majú poukazovať na vážnosť činností vo virtuálnom svete. Ovplyvňovanie, manipulácia a prispôsobovanie sa
nemusia javiť v digitálnom svete ako vážne prvky, ale po pretavení do hmotného sveta môžeme cítiť ich silu.