Erika RemecováMinimum/zimný semester 2021
Minimum

Minimálny rozpočet na študenta v Ateliéri experimentálneho dizajnu je 37,5 Eur. Mohlo by sa zdať, že ide o obmedzenie, v skutočnosti to ale generuje inovatívny prístup k tvorbe semestrálneho projektu s obmedzeným rozpočtom. Zvolený materiál je múka a soľ, z ktorého sa dá pri zachovaní minimálnych nákladov vytvoriť veľký priestor pre experimentovanie s rôznymi technologickými postupmi a tvarovými riešeniami.