Erik VrábelBakalársky projekt/letný semester 2023
.pixel


Rýchly životný štýl a informačné preťaženie umocnené stále silnejším prenikaním digitálnych technológií do života nielen mladej generácie má za následok zvyšujúci sa stres. Projekt PIXEL sa pohybuje na pomedzí digitálneho a fyzického sveta a jeho zámerom je docieliť spomalenie a upokojenie mysle pozorovateľa. Funguje ako digitálne zrkadlo, ktoré zobrazuje obraz zachytený kamerou prostredníctvom skupiny pixelov. Krokové motory „prelistujú“ farebné platničky do polohy, ktorá zodpovedá reálnemu obrazu v reálnom čase. Dochádza ku komunikácii s pozorovateľom, ktorý je síce snímaný digitálnym zariadením, ale svoj abstrahovaný obraz vníma cez reálnu prítomnosť zvuku, pohybu a farebnosti pixelov. Pomáha mu to na chvíľu zastaviť a prostredníctvom zmyslov nadviazať kontakt s fyzickou realitou. 

Spolupráca : Mgr. art. Pavol Soukal, Ateliér industrial dizajn VŠVU