Erik VrábelEvolúcia/zimný semester 2022
Téma evolúcie sa v projekte spája s myšlienkou materializmu, hromadenia a obklopovania sa prázdnymi a nefunkčným objektami. Ich význam sa často obmedzuje iba na zaplnenie prázdnoty. Ústrednú úlohu projektu predstavuje samotný materiál. Vodné sklo po vyschnutí nadobúda vizuál plnohodnotného skla, no zároveň si zachováva tekutý charakter. Autorskou technikou vrstvenia a penenia dokáže táto tekutosť a krehkosť podtrhnúť zanedbateľnosť existencie predmetov v kontexte dlhodobej evolúcie.