Diana PaulováPlán B/letný semester 2021 
Prázdne miesta

Prostredníctvom diela Prázdne mesto reagujem na stav, v ktorom sme sa ocitli počas obdobia COVID 19. Situácia nás odkázala k digitálnym formátom, presahujúcim do pôvodných „rozbitých“ štruktúr, aby sa stali ich oporou. V práci som tento moment vyjadrila použitím softvéru, ktorý predpripravuje objekty pred 3D tlačou. Program sám generuje podpory volženým črepom riadu na miestach, ktoré si to vyžadujú. Predmety sa stávajú opäť celistvými a nadobúdajú tak nový rozmer s minimálnym zásahom dizajnéra. Stolovanie sa pri zmene mierky mení na prechádzku post-apokalyptickým mestom, pomedzi architektúru, ktorá nás presahuje. Kompozícia sa tak stáva metaforou malých momentov, ale aj veľkej každodennosti.