Diana PaulováDiplomový projekt/letný semester 2022
Dizajn v postdigitálnom veku

Diplomová práca akcentuje využívanie digitálnej technológie nielen ako nástroja, ale aj ako zdroja inšpirácie so zameraním na prekračovanie hranice medzi reálnym a virtuálnym s využitím 3D programov a ich špecifického prostredia. Cieľom je využitie princípov digitálneho priestoru v tvorbe predmetov v analógovom svete. Výstupy diplomovej práce v podobe kolekcie predmetov do interiéru reagujú na problematiku postdigitálnej éry, ktorá nerezignuje na realitu digitálnych technológií, avšak citlivo vníma ich dopad na spoločnosť.