Daniela PaľováBakalárský projekt/letný semester 2020
66BPM

Témou práce je ľudská podstata a jej hranice medzi vnútorným a vonkajším svetom. Snažím sa pripomenúť elementárnu myšlienku, akou je práve skutočnosť, že žijeme. Pomocou senzoru meriam ľudský tep a získané hodnoty prepisujem do rytmickej krivky. Táto krivka moduluje zvuk – mení jeho rýchlosť. Vizuál je doplnený o slová – symboly, ktoré sú premietané a menia sa v rovnakom rytme ako hudba. Organická zložka (tep) ovplyvňuje digitálnu zložku (zvuk) a nastavuje jej nový kontext. Zmyslom inštalácie je vymedzenie jednotlivca v rámci vonkajšieho prostredia a vytvorenie meditatívneho priestoru pre vedomé prežitie tohto zážitku. Človek vstupuje do priestoru, rovnako ako z neho vystupuje, sám – ide o metaforu rána a večera, ktoré predstavujú momenty spomalenia.