Start upBADW 2021
Situácia okolo pojmu start-up je v súčasnosti pomerne neprehľadná. V prípade mnohých projektov je invencia zamieňaná za atraktivitu a spoločenský prínos sa minimalizuje v prospech ekonomického zisku. Pre dizajnéra je výzvou redefinovať jeho podstatu v zmysle hľadania nových prístupov a inovatívnych riešení, ale aj v intenciách súčasnej diskusie o úlohe dizajnéra v spoločnosti a zodpovedného prístupu k riešeniam, ktoré prináša.

Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Sylvie Jokelovej a Mariána Laššáka majú v rámci projektu STARTUP za úlohu premýšľať nad svojou budúcnosťou. Projekt umožňuje transformáciu ateliérovej témy do reálneho projektu, ktorý má predpoklady stať sa start-upom s kvalitným obsahom a zároveň svojim časovým rozsahom plynule rozloženým v rámci celej dĺžky štúdia dáva dostatočný priestor pre seriózny výskum a dotiahnuté výstupy. Umožňuje systematické budovanie vlastného dizajnérskeho programu, značky, ako aj spoluprác s ďalšími odborníkmi, ktorí vstupujú do procesu tvorby produktu, produktovej rady, alebo služby. Na BADW 2021 študenti prezentujú prvé výsledky svojich projektov v rôznom štádiu rozpracovanosti a naznačujú možné ďalšie smerovanie ich individuálnej oblasti záujmu.

Vystavujúci: Adriána Adamová, Peter Leja, Peter Marjak, Juraj Olejár, Diana Paulová, Erika Remencová, Kristína Vavrová, Erik Vrábel, Viktor Tabiš