Adriána AdamováMinimum/zimný semester 2021
Rubberlier

“Plán A” je naivná predstava dokonalosti, ktorá je však anonymná a časom sa transformuje. Transformáciou a postupnou korekciou automaticky vzniká “plán B”. V mojom projekte majú strohé tvary, snažiace sa pôsobiť dokonalo rovne, znázorňovať “plán A” ale mäkkosť a ľahká flexibilita z nich prirodzene vytvorí nedokonalý “plán B”.
Predstava dokonalej formy je často naivná, má tendenciu časom podliehať určitej deformácii. Strohé formy lustra sa snažia pôsobiť dokonale, ale použitý materiál dovoľuje užívateľovi transformovať jeho podobu do nečakaných polôh.