Adriána AdamováBakalársky projekt/letný semester 2023
Horror vacui


Projekt HORROR VACUI tematizuje strach z prázdnoty, ktorý sa v konzumnej kultúre prejavuje hromadením vecí. Dávajú nám falošný pocit dostatku a naplnenia, pričom ich skutočná hodnota pre život je sporná a fyzická prítomnosť pominuteľná. Luster „vykreslený“ iba narušením povrchu zhluku optických vlákien sa snaží túto pominuteľnosť zachytiť tým, že motivuje človeka cez neho prejsť, čím sa obraz lustra na moment stratí, aby sa po chvíli znovu stabilizoval v pôvodnej podobe.