Adam KukucEvolúcia/zimný semester 2022
Fashionindata

Evolúcia je proces zmeny, ktorý prebieha postupne malými krokmi. Ekvivalentom v dizajnérskom svete je kritický dizajn, ktorý sa snaží meniť zaužívané predsudky, navádza k premýšľaniu o objektoch a kultúre, ktorá ich sprevádza. Autor pracuje s kritikou módneho priemyslu, ktorý patrí medzi najväčších znečisťovateľov našej planéty. Prostredníctvom objektov nastavuje zrkadlo spotrebiteľovi a nenásytnému módnemu priemyslu.