Adam KukucDomáce potreby/letný semester 2023
Dotyky

Dotyk a pocit blízkosti sú základnou ľudskou potrebou. Vďaka dotyku vieme, že sme v bezpečí, že sme pre niekoho dôležití, vzácni a niekým milovaní. Dotyk rezonuje v našich nervoch, v mieche, ale aj v mozgu. Pôsobí priaznivo na naše psychické aj fyzické zdravie. Vyvoláva pocit bezpečia a pohody. 

V mojej práci vytváram objekty na telo, ktoré pomocou rôznych spájacích komponentov navádzajú ľudí na spojenie sa. Vzniká mierne absurdné prepojenie, ktoré však vyjadruje potrebu k niekomu patriť.