Profil absolventa


Absolvent ateliéru je pripravený primárne pre samostatnú dizajnérsku prax v oblasti autorskej tvorby. Výsledky svojho výskumu je schopný aplikovať aj vo vývoji produktov určených pre malosériovú výrobu, resp. v tvorbe limitovaných edícií pre firemné prostredie. 


Aktuálni študenti ateliéruAbsolventi ateliéru