Lenka IngeliováNástroj,materiál,technológia/zimný semester 2022
Diera do svet(l)a

Ako môjho predstaviteľa minima som si zvolila dieru. Akúkoľvek a kdekoľvek. Stala sa pre mňa symbolom zmeny pohľadu - môže ho vymedziť na konkrétny detail, zmeniť perspektívu alebo otvoriť úplne nový svet „za stenou“. Základom bolo nevidieť dieru ako chybu, ale ako príležitosť. Hľadala som ich naokolo a zisťovala, čo mi vedia priniesť. Neskôr som si začala diery tvoriť sama – v kesbe. Zasádzala som ich do rôznych kontextov, reálnych aj nereálnych, z ktorých som neskôr vychádzala pri tvorbe produktu.
Vznikli tienidlá. Stojace aj závesné, veľké aj malé. Ich základom sú drevené rámy, do ktorých sa jednoduchým zacvaknutím napína papier. Zvyšok je už na nás. Farba, vzor... a najmä diery. Tie zabezpečujú množstvo svetla. Ničíme napnutý papier a tým privádzame osvetlenie von. A keď ho je priveľa? Papier vymeníme za nový. 
Neprinášajú iba nehybnú estetiku, ale ponúkajú akciu. Zároveň je to skvelý pocit, prepichnúť si papier, doprevádzaný rovnako skvelým zvukom.