Alexandra KusáTotalita/zimný semester 2023
DIS-position

Séria šperkov je reflexiou momentov diskomfortu pri obmedzení osobnej slobody. Sú pripomienkami narušenia integrity osobnosti a pocitu zraniteľnosti. Namiesto estetickej harmónie sú úvahou o realitách, ktoré niektorí ľudia prežívajú v bežnom živote. Preberajú rolu hovorcu v otvorenom dialógu o citlivých témach sexuálneho násilia, zneužívania a dominancie moci v najosobnejšom priestore tela.